"include potatoes" — Słownik kolokacji angielskich

include potatoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj ziemniaki
  1. include czasownik + potato rzeczownik
    Silna kolokacja

    The climb back up gave us a good appetite for a dinner that included fresh fish and local new potatoes.

powered by  eTutor logo