"peel potatoes" — Słownik kolokacji angielskich

peel potatoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ziemniaki skórki
  1. peel czasownik + potato rzeczownik
    Silna kolokacja

    She looked up from peeling potatoes as Jane went in.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo