"postcard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

postcard rzeczownik

rzeczownik + postcard
Kolokacji: 5
picture postcard • holiday postcard • souvenir postcard • penny postcard • tourist postcard
postcard + rzeczownik
Kolokacji: 6
postcard view • postcard image • postcard rack • postcard picture • postcard campaign • ...
postcard + czasownik
Kolokacji: 4
postcard shows • postcard depicting • postcard featuring • postcard arrives
czasownik + postcard
Kolokacji: 9
send a postcard • sell postcards • write postcards • buy postcards • include postcards • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
2. sell postcards = sprzedaj kartki pocztowe sell postcards
3. buy postcards = kup kartki pocztowe buy postcards
4. collect postcards = zbierz kartki pocztowe collect postcards
5. distribute postcards = rozprowadź kartki pocztowe distribute postcards
(2) write, produce
Kolokacji: 2
(3) include, contain
Kolokacji: 2
przymiotnik + postcard
Kolokacji: 9
old postcard • antique postcard • historic postcard • French postcard • dirty postcard • ...
przyimek + postcard
Kolokacji: 8
on postcards • of postcards • in postcards • with postcards • for postcards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.