"postcard" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

postcard rzeczownik

rzeczownik + postcard
Kolokacji: 5
picture postcard • holiday postcard • souvenir postcard • penny postcard • tourist postcard
postcard + rzeczownik
Kolokacji: 6
postcard view • postcard image • postcard rack • postcard picture • postcard campaign • ...
postcard + czasownik
Kolokacji: 4
postcard shows • postcard depicting • postcard featuring • postcard arrives
czasownik + postcard
Kolokacji: 9
send a postcard • sell postcards • write postcards • buy postcards • include postcards • ...
przymiotnik + postcard
Kolokacji: 9
old postcard • antique postcard • historic postcard • French postcard • dirty postcard • ...
1. old postcard = stara kartka pocztowa old postcard
2. antique postcard = zabytkowa kartka pocztowa antique postcard
3. historic postcard = historyczna kartka pocztowa historic postcard
4. French postcard = Francuska kartka pocztowa French postcard
5. dirty postcard = nieprzyzwoita kartka pocztowa dirty postcard
6. anonymous postcard = anonimowa kartka pocztowa anonymous postcard
7. photographic postcard = fotograficzna kartka pocztowa photographic postcard
8. promotional postcard = promocyjna kartka pocztowa promotional postcard
9. stamped postcard = kartka pocztowa naklejono znaczek stamped postcard
przyimek + postcard
Kolokacji: 8
on postcards • of postcards • in postcards • with postcards • for postcards • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.