Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"policy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

policy rzeczownik

rzeczownik + policy
Kolokacji: 304
Privacy Policy • government policy • insurance policy • U.S. policy • energy policy • tax policy • trade policy • immigration policy • ...
policy + rzeczownik
Kolokacji: 202
policy maker • policy issue • policy change • policy decision • policy adviser • policy analyst • policy statement • policy debate • ...
policy + czasownik
Kolokacji: 146
policy requires • policy covers • policy applies • policy allows • policy changes • policy differs • policy makes • policy leads • ...
czasownik + policy
Kolokacji: 180
implement policies • influence policy • formulate policy • policy designed • develop policies • shape policy • promote policies • ...
przymiotnik + policy
Kolokacji: 447
foreign policy • economic policy • public policy • monetary policy • social policy • domestic policy • fiscal policy • official policy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
3. public policy = zasada porządku publicznego public policy
4. monetary policy = polityka pieniężna monetary policy
5. social policy = polityka społeczna social policy
10. environmental policy = polityka ochrony środowiska naturalnego, polityka prośrodowiskowa environmental policy
11. strict policy = surowa polityka strict policy
13. aggressive policy = polityka agresywna aggressive policy
14. educational policy = polityka oświatowa educational policy
16. Israeli policy = Izraelska polityka Israeli policy
18. federal policy = federalna polityka federal policy
19. Soviet policy = Radziecka polityka Soviet policy
20. liberal policy = liberalna polityka liberal policy
21. new policy = nowa polityka new policy
22. American policy = Amerykańska polityka American policy
23. military policy = polityka wojskowa military policy
24. international policy = międzynarodowa polityka international policy
26. British policy = Brytyjska polityka British policy
27. bad policy = zła polityka bad policy
28. general policy = polisa obrotowa, polisa generalna general policy
29. best policy = najlepsza polityka best policy
31. longstanding policy = longstanding polityka longstanding policy
32. good policy = dobra polityka good policy
34. European policy = Europejska polityka European policy
35. open policy = polisa ogólna open policy
36. financial policy = polityka finansowa, polityka fiskalna financial policy
37. complete privacy policy = pełna prywatność polityka complete privacy policy
38. annual policy = doroczna polityka annual policy
39. corporate policy = polityka przedsiębiorstwa corporate policy
40. nuclear policy = nuklearna polityka nuclear policy
41. tough policy = twarda polityka tough policy
43. cultural policy = polityka kulturalna cultural policy
44. local policy = lokalna polityka local policy
45. tight policy = restrykcyjna polityka tight policy
46. specific policy = określona polityka specific policy
47. effective policy = skuteczna polityka effective policy
48. German policy = Niemiecka polityka German policy
49. political policy = polityczna polityka political policy
50. previous policy = poprzednia polityka previous policy
51. racial policy = rasowa polityka racial policy
52. old policy = stara polityka old policy
53. internal policy = polityka wewnętrzna internal policy
54. coherent policy = spójna polityka coherent policy
55. restrictive policy = polityka restrykcyjna restrictive policy
56. different policy = inna polityka different policy
57. French policy = Francuska polityka French policy
58. open-door policy = polityka otwartych drzwi open-door policy
59. sound policy = polityka dźwięku sound policy
60. clear policy = wyraźna polityka clear policy
61. basic policy = polisa podstawowa basic policy
62. strong policy = silna polityka strong policy
63. Nazi policy = Nazistowska polityka Nazi policy
64. discriminatory policy = dyskryminacyjna polityka discriminatory policy
65. protectionist policy = protekcjonista polityka protectionist policy
66. traditional policy = tradycyjna polityka traditional policy
67. deliberate policy = przemyślana polityka deliberate policy
68. future policy = przyszła polityka future policy
69. urban policy = miejska polityka urban policy
70. overall policy = ogólna polityka overall policy
71. failed policy = zawiedziona polityka failed policy
72. governmental policy = rządowa polityka governmental policy
73. socialist policy = socjalistyczna polityka socialist policy
75. Russian policy = Rosyjska polityka Russian policy
76. regulatory policy = nadzorująca polityka regulatory policy
77. broad policy = szeroka polityka broad policy
78. present policy = niniejsza polityka present policy
79. long-term policy = długoterminowa polityka long-term policy
80. progressive policy = postępowa polityka progressive policy
81. one-child policy = jeden-dziecko polityka one-child policy
82. global policy = globalna polityka global policy
83. consistent policy = konsekwentna polityka consistent policy
84. expansionist policy = ekspansjonistyczna polityka expansionist policy
85. uniform policy = jednolita polityka uniform policy
86. independent policy = niezależna polityka independent policy
87. active policy = aktywna polityka active policy
88. long-standing policy = długoletnia polityka long-standing policy
89. formal policy = formalna polityka formal policy
90. macroeconomic policy = polityka makroekonomiczna macroeconomic policy
91. individual policy = polisa jednostkowa individual policy
93. sensible policy = rozsądna polityka sensible policy
94. Indian policy = Indyjska polityka Indian policy
95. Chinese policy = Chińska polityka Chinese policy
96. regional policy = polityka regionalna regional policy
  • I hear what the Minister says about regional policy in the past.
  • So at least regional policy in this area will continue.
  • Together with you, we have held discussions on the future of regional policy after 2006.
  • Sustainable land use can take the place of much environmental, social and regional policy.
  • This is an important basis for social and regional policy.
  • Why is there no Commission action plan on regional policy?
  • At last, someone has given some thought to what is referred to as regional policy.
  • However, it is also something that we are concerned with within the area of regional policy.
  • There can be no future for a system like this in European regional policy.
  • There are a few things we can be proud of in regional policy.
97. repressive policy = represyjna polityka repressive policy
98. high policy = wielka polityka high policy
99. anti-bullying policy = terroryzowanie polityka anti-bullying policy
100. major policy = główna polityka major policy
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 111
przyimek + policy
Kolokacji: 29
over policy • for policy • of policy • about policy • on policy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.