"effective policy" — Słownik kolokacji angielskich

effective policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna polityka
  1. effective przymiotnik + policy rzeczownik
    Silna kolokacja

    The development of effective policies is necessary, but not sufficient.

powered by  eTutor logo