"clear policy" — Słownik kolokacji angielskich

clear policy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna polityka
  1. clear przymiotnik + policy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He calls for a clear foreign policy of space, not international trade or industry.

    Podobne kolokacje: