TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"pitch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pitch rzeczownik

rzeczownik + pitch
Kolokacji: 35
sales pitch • fever pitch • cricket pitch • football pitch • pitch of one's voice • ...
pitch + rzeczownik
Kolokacji: 33
pitch count • pitch darkness • pitch blackness • pitch invasion • pitch control • ...
pitch + czasownik
Kolokacji: 17
pitch goes • pitch comes • hit by a pitch • pitch rises • pitch sails • ...
czasownik + pitch
Kolokacji: 39
throw several pitches • throw out the pitch • pitch is used • foul off several pitches • make a pitch • hit a pitch • ...
przymiotnik + pitch
Kolokacji: 89
wild pitch • high pitch • perfect pitch • good pitch • bad pitch • low pitch • different pitch • new pitch • off-speed pitch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. wild pitch = źle narzucona piłka przez miotacza (w baseballu) wild pitch
2. high pitch = wysokie boisko high pitch
  • The high pitch of a woman's voice carried to them where a man's wouldn't have.
  • He has to make adjustments, stay off the high pitches, hit the other way.
  • This means that they use high and low pitches to help make differences in meaning clear.
  • She had a voice like a buzz saw at high pitch.
  • In 1867, the batter was given the right to call for a high or low pitch.
  • When she came back, her voice had a higher pitch to it.
  • His voice seemed lighter, and it had a higher pitch.
  • Her voice rose with a high pitch of fear in it.
  • The main thing you might notice is that all the sound has a slightly higher pitch.
  • His voice assumed the slightly higher pitch he used in class.
3. perfect pitch = słuch absolutny perfect pitch
4. good pitch = dobry ton good pitch
5. bad pitch = kiepski ton bad pitch
6. low pitch = diapazon normalny (kamerton nastrojony na częstotliwość 435,4 Hz) low pitch
7. different pitch = inne boisko different pitch
8. new pitch = nowy ton new pitch
9. off-speed pitch = piłka rzucona wolno, podczas gdy pałkarz spodziewał się szybkiej piłki (w baseballu) off-speed pitch
10. best pitch = najlepszy ton best pitch
11. final pitch = ostatnie boisko final pitch
12. steep pitch = gwałtowny ton steep pitch
przyimek + pitch
Kolokacji: 14
inside PITCH • in pitch • of pitch • after several pitches • with a pitch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.