ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"pitch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pitch rzeczownik

rzeczownik + pitch
Kolokacji: 35
sales pitch • fever pitch • cricket pitch • football pitch • pitch of one's voice • ...
pitch + rzeczownik
Kolokacji: 33
pitch count • pitch darkness • pitch blackness • pitch invasion • pitch control • ...
pitch + czasownik
Kolokacji: 17
pitch goes • pitch comes • hit by a pitch • pitch rises • pitch sails • ...
czasownik + pitch
Kolokacji: 39
throw several pitches • throw out the pitch • pitch is used • foul off several pitches • make a pitch • hit a pitch • ...
przymiotnik + pitch
Kolokacji: 89
wild pitch • high pitch • perfect pitch • good pitch • bad pitch • low pitch • different pitch • new pitch • off-speed pitch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. wild pitch = źle narzucona piłka przez miotacza (w baseballu) wild pitch
2. high pitch = wysokie boisko high pitch
3. perfect pitch = słuch absolutny perfect pitch
4. good pitch = dobry ton good pitch
5. bad pitch = kiepski ton bad pitch
6. low pitch = diapazon normalny (kamerton nastrojony na częstotliwość 435,4 Hz) low pitch
7. different pitch = inne boisko different pitch
  • The two sides produce sounds of different pitch and tone.
  • Pitchers use different pitches to try to get the batter out.
  • In the process, she learned how to throw different pitches.
  • And later in his career, he could hurt you with several different pitches.
  • Men, women, and children generally produce voices having different pitch.
  • It has eight keys, which allows for the playing of nine different pitches.
  • My next at bat he threw me the same spot but a different pitch.
  • In the example the numbers refer to the different pitches being played.
  • Each pair will make a sound of a slightly different pitch.
  • Though it may be that many of these sounds are the same sound delivered at a different pitch.
8. new pitch = nowy ton new pitch
9. off-speed pitch = piłka rzucona wolno, podczas gdy pałkarz spodziewał się szybkiej piłki (w baseballu) off-speed pitch
10. best pitch = najlepszy ton best pitch
11. final pitch = ostatnie boisko final pitch
12. steep pitch = gwałtowny ton steep pitch
przyimek + pitch
Kolokacji: 14
inside PITCH • in pitch • of pitch • after several pitches • with a pitch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.