"good pitch" — Słownik kolokacji angielskich

good pitch kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry ton
  1. good przymiotnik + pitch rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Sometimes you make good pitches and they still get hit."

    Podobne kolokacje: