ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"pitch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pitch rzeczownik

rzeczownik + pitch
Kolokacji: 35
sales pitch • fever pitch • cricket pitch • football pitch • pitch of one's voice • ...
pitch + rzeczownik
Kolokacji: 33
pitch count • pitch darkness • pitch blackness • pitch invasion • pitch control • ...
pitch + czasownik
Kolokacji: 17
pitch goes • pitch comes • hit by a pitch • pitch rises • pitch sails • ...
czasownik + pitch
Kolokacji: 39
throw several pitches • throw out the pitch • pitch is used • foul off several pitches • make a pitch • hit a pitch • ...
przymiotnik + pitch
Kolokacji: 89
wild pitch • high pitch • perfect pitch • good pitch • bad pitch • low pitch • different pitch • new pitch • off-speed pitch • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(2) high, full, full-count
Kolokacji: 3
(3) perfect, flaming, frozen
Kolokacji: 3
1. bad pitch = kiepski ton bad pitch
2. steep pitch = gwałtowny ton steep pitch
3. big pitch = duże boisko big pitch
4. fat pitch = żyzne boisko fat pitch
5. great pitch = ogromny ton great pitch
6. difficult pitch = trudne boisko difficult pitch
7. boiling pitch = gotując boisko boiling pitch
8. hard pitch = twarde boisko hard pitch
9. tough pitch = niebezpieczne boisko tough pitch
10. nasty pitch = boisko brudu nasty pitch
11. easy pitch = łatwe boisko easy pitch
12. soft pitch = cichy ton soft pitch
(6) low, dark, small, deep
Kolokacji: 4
(7) different, variable
Kolokacji: 2
(8) new, original, initial
Kolokacji: 3
(9) off-speed, poor, short
Kolokacji: 3
(10) best, better
Kolokacji: 2
(13) inside, outside
Kolokacji: 2
(14) artificial, synthetic
Kolokacji: 2
(17) single, only
Kolokacji: 2
(20) normal, standard
Kolokacji: 2
(22) vocal, deafening
Kolokacji: 2
(23) split-finger, collective
Kolokacji: 2
(24) hittable
Kolokacji: 1
(25) shrill, aggressive
Kolokacji: 2
przyimek + pitch
Kolokacji: 14
inside PITCH • in pitch • of pitch • after several pitches • with a pitch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.