Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"openly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

openly przysłówek

czasownik + openly
Kolokacji: 185
speak openly • talk openly • openly discuss • openly criticize • openly admit • openly support • openly express • openly declare • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. talk openly = rozmawiaj otwarcie talk openly
5. openly admit = otwarcie przyznaj się/przyznawać się openly admit
9. openly oppose = otwarcie sprzeciw się openly oppose
10. weep openly = płacz otwarcie weep openly
12. say openly = powiedz otwarcie say openly
13. live openly = żyj otwarcie live openly
14. openly call = otwarcie zadzwoń openly call
17. serve openly = służ otwarcie serve openly
18. openly defy = otwarcie przeciwstaw się openly defy
20. operate openly = obsługuj otwarcie operate openly
22. sold openly = sprzedany otwarcie sold openly
openly + przymiotnik
Kolokacji: 19
openly gay • openly lesbian • openly hostile • openly critical • openly homosexual • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.