"obey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

obey czasownik

obey + rzeczownik
Kolokacji: 21
obey orders • obey the house rules • obey one's commands • obey one's instructions • obey the law • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
4. obey one's wishes = przestrzegać czyjś pragnienia obey one's wishes
5. obey God = przestrzegaj Boga obey God
6. obey one's will = przestrzegać czyjś wola obey one's will
7. obey one's injunction = przestrzegać czyjś nakaz sądowy obey one's injunction
8. obey one's word = przestrzegać czyjś słowo obey one's word
9. obey an instinct = kieruj się instynktem obey an instinct
10. obey one's commandments = przestrzegać czyjś nakazy obey one's commandments
11. obey men = bądź posłusznym ludziom obey men
czasownik + obey
Kolokacji: 4
refuse to obey • start obeying • stop obeying • tell to obey
obey + przyimek
Kolokacji: 10
obey without • obey in • obey with • obey to • obey from • ...
obey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
obey instantly • obey immediately • reluctantly obey • simply obey • blindly obey • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.