"obey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

obey czasownik

obey + rzeczownik
Kolokacji: 21
obey orders • obey the house rules • obey one's commands • obey one's instructions • obey the law • ...
czasownik + obey
Kolokacji: 4
refuse to obey • start obeying • stop obeying • tell to obey
obey + przyimek
Kolokacji: 10
obey without • obey in • obey with • obey to • obey from • ...
obey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 18
obey instantly • obey immediately • reluctantly obey • simply obey • blindly obey • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) instantly, immediately
Kolokacji: 2
(3) simply, merely
Kolokacji: 2
1. blindly obey = po omacku przestrzegaj blindly obey
2. strictly obeyed = surowo przestrzegać strictly obeyed
3. meekly obey = potulnie przestrzegaj meekly obey
4. implicitly obeyed = bezgranicznie przestrzegać implicitly obeyed
5. dutifully obey = sumiennie przestrzegaj dutifully obey
6. obey automatically = przestrzegaj automatycznie obey automatically
7. faithfully obey = wiernie przestrzegaj faithfully obey
8. generally obey = ogólnie przestrzegaj generally obey
9. silently obey = cicho przestrzegaj silently obey
10. fully obey = w pełni przestrzegaj fully obey
11. readily obey = chętnie przestrzegaj readily obey

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.