"obey the order" — Słownik kolokacji angielskich

obey the order kolokacja
Popularniejsza odmiana: obey orders
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykonaj porządek
  1. obey czasownik + order rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Two other teachers told the judge they would obey his order and return to work.

powered by  eTutor logo