GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"network" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

network rzeczownik

rzeczownik + network
Kolokacji: 285
television network • computer network • cable network • Fox network • rail network • radio network • communications network • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 96
3. cable network = sieć telewizji kablowej cable network
  • In fact, some of them probably were the communication network.
  • He said I was going to be part of a new communications network.
  • How strong is the communications network in your customers' country?
  • He said changes would focus on new technology, especially communications networks.
  • The "system" is actually a communications network and collection of computer systems.
  • Or maybe he could cut into the communication network and buzz for help.
  • In many cases a system may be distributed over a communication network.
  • To establish a strong communication network within the association and with the legal community.
  • This is done through exercises such as the study of a communications network, and case studies.
  • Complex military and commercial communications networks were built using this technology.
9. Cartoon Network = Cartoon Network (stacja telewizyjna) Cartoon Network
12. TV network = sieć telewizyjna TV network
14. telephone network = sieć telefoniczna telephone network
15. PlayStation Network = PlayStation Sieć PlayStation Network
16. support network = sieć wsparcia support network
17. Food Network = Sieć spożywcza Food Network
18. Dish Network = Potrawa Sieć Dish Network
20. phone network = sieć telefonu phone network
29. fiber network = sieć włókna fiber network
31. area network = rejonowa sieć area network
33. ABC network = Abecadło sieć ABC network
35. route network = sieć trasy route network
38. satellite network = sieć satelitarna satellite network
39. NFL Network = NFL Sieć NFL Network
40. bus network = topologia magistrali bus network
41. Contributor Network = Ofiarodawca Sieć Contributor Network
42. spy network = siatka szpiegów spy network
43. intelligence network = siatka wywiadowcza intelligence network
45. dealer network = sieć handlowca dealer network
46. Cable News Network = CNN (amerykańska telewizja informacyjna) Cable News Network
47. cable television network = sieć telewizji kablowej cable television network
48. tram network = sieć tramwajowa tram network
49. trade network = sieć handlowa trade network
52. Nortel Network = Nortel Sieć Nortel Network
53. business network = biznesowa sieć business network
55. Home Shopping Network = Zakupy domowe Sieć Home Shopping Network
56. terror network = sieć terrorystyczna terror network
57. motorway network = system autostrad, sieć autostrad motorway network
58. trading network = sieć handlu trading network
64. GSM network = GSM sieć GSM network
65. ABC television network = Abecadło sieć telewizyjna ABC television network
66. Premiere Radio Network = Premiera sieć radiowa Premiere Radio Network
67. broadcasting network = sieć do spraw radia i telewizji broadcasting network
68. agency network = sieć agencyjna agency network
69. IP network = Protokół komunikacyjny sieci Internet sieć IP network
70. sister network = sieć bliźniacza sister network
73. Microsoft Network = Microsoftowa Sieć Microsoft Network
74. network of friends = sieć przyjaciół network of friends
78. family network = sieć rodzinna family network
79. railroad network = sieć kolejowa railroad network
80. advertising network = sieć reklamowa (zespół stron internetowych wyświetlających reklamy) advertising network
87. ad network = sieć reklamowa (zespół stron internetowych wyświetlających reklamy) ad network
88. Nashville Network = Nashville Sieć Nashville Network
89. provider network = sieć dostawcy provider network
90. Qaeda network = Qaeda sieć Qaeda network
91. network of contacts = sieć kontaktów network of contacts
92. Trinity Broadcasting Network = Trójca Sieć do spraw radia i telewizji Trinity Broadcasting Network
93. boy network = sieć młodociana boy network
94. alumni network = wychowankowie sieć alumni network
95. pipeline network = sieć rurociągu pipeline network
96. Juniper Network = Sieć jałowca Juniper Network
network + rzeczownik
Kolokacji: 161
network television • network executive • network operator • network connection • network traffic • network service • network news • ...
network + czasownik
Kolokacji: 147
network provides • network begins • network uses • network makes • network says • network announces • network connects • ...
czasownik + network
Kolokacji: 69
network owned • network called • join the Public Network • air on the Fox network • expand one's network • premier on the Fox network • ...
przymiotnik + network
Kolokacji: 257
social network • major network • global network • extensive network • neural network • vast network • nationwide network • ...
przyimek + network
Kolokacji: 20
between networks • including networks • via a network • through a network • within the network • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.