ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports network" — Słownik kolokacji angielskich

sports network kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty sieć
  1. sport rzeczownik + network rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some had watched the game on a classic sports network.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo