"Guardian Professional Network" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Strażnik Zawodowa Sieć
  1. guardian rzeczownik + network rzeczownik
    Silna kolokacja

    Targeting: Reach Marketing professionals through profile targeting on Facebook, LinkedIn, guardian.co.uk, Guardian Professional Networks and the most influential marketing websites in the sector.

podobne do "Guardian Professional Network" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Guardian Professional Network" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo