ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Sports Network" — Słownik kolokacji angielskich

Sports Network kolokacja
Popularniejsza odmiana: sports network
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Sporty Sieć
  1. sport rzeczownik + network rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Some had watched the game on a classic sports network.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo