"nervous" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

nervous przymiotnik

nervous + rzeczownik
Kolokacji: 100
nervous system • nervous breakdown • nervous energy • nervous laugh • nervous glance • nervous disorder • nervous man • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
4. nervous laugh = nerwowy śmiech nervous laugh
5. nervous glance = zdenerwowane spojrzenie nervous glance
7. nervous man = zdenerwowany człowiek nervous man
9. nervous wreck = nerwowy wrak człowieka nervous wreck
11. nervous smile = nerwowy uśmiech nervous smile
12. nervous tissue = tkanka nerwowa nervous tissue
13. nervous finger = nerwowy palec nervous finger
14. nervous exhaustion = wyczerpanie nerwowe nervous exhaustion
15. nervous hand = nerwowa ręka nervous hand
16. nervous habit = odruch nerwowy nervous habit
17. nervous disease = choroba układu nerwowego nervous disease
18. nervous excitement = nerwowe radosne podniecenie nervous excitement
czasownik + nervous
Kolokacji: 10
feel nervous • look nervous • grow nervous • sound nervous • become nervous • ...
przysłówek + nervous
Kolokacji: 22
extremely nervous • increasingly nervous • slightly nervous • suddenly nervous • somewhat nervous • ...
nervous + przyimek
Kolokacji: 14
nervous about • nervous in • nervous at • nervous of • nervous for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.