BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"minister" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

minister rzeczownik

rzeczownik + minister
Kolokacji: 110
finance minister • cabinet minister • Defense Minister • deputy minister • oil minister • environment minister • government minister • ...
minister + rzeczownik
Kolokacji: 27
Prime Minister Silvio Berlusconi • Prime Minister Jean Chretien • Prime Minister Ariel Sharon • Prime Minister Brian Mulroney • ...
minister + czasownik
Kolokacji: 198
minister resigns • Minister announces • minister meets • minister says • minister agrees • minister tells • minister calls • minister faces • ...
czasownik + minister
Kolokacji: 71
appoint Minister • include ministers • name Minister • make Minister • replace as Prime Minister • elect Prime Minister • see ministers • ...
przymiotnik + minister
Kolokacji: 154
prime minister • foreign minister • Presbyterian minister • interior minister • senior minister • Unitarian minister • Baptist minister • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
  • She is the first woman to hold the position of foreign minister.
  • He was the foreign minister of his country from 1960-1961.
  • She was foreign minister of the country from 2005 to 2009.
  • We always see the foreign minister when he's in town.
  • He was the foreign minister from early in 2005 until June 2006.
  • He was the foreign minister of that country from 1981 to 1982.
  • He also served as foreign minister from 1962 to 1964.
  • He also served as foreign minister from 1975 to 1978.
  • He would remain foreign minister until his death in 1932.
  • He also served as foreign minister from 1917 until 1943.
3. Presbyterian minister = Prezbiterianin minister Presbyterian minister
5. interior minister = minister spraw wewnętrznych interior minister
6. senior minister = minister Korony (w brytyjskim rządzie) senior minister
7. chief minister = szef rządu stanowego w Indiach chief minister
8. Unitarian minister = Unitariański minister Unitarian minister
9. Baptist minister = Baptystyczny minister Baptist minister
10. Methodist minister = Metodysta minister Methodist minister
11. French minister = Francuski minister French minister
13. Palestinian minister = Palestyński minister Palestinian minister
14. Iraqi minister = Irakijczyk minister Iraqi minister
15. Pakistani minister = Pakistański minister Pakistani minister
17. Russian minister = Rosyjski minister Russian minister
18. German minister = Niemiecki minister German minister
24. Italian minister = Włoski minister Italian minister
29. Protestant minister = Protestancki minister Protestant minister
30. female minister = żeński minister female minister
31. Episcopal minister = Episkopalny minister Episcopal minister
32. prominent minister = znaczący minister prominent minister
33. American minister = Amerykański minister American minister
34. local minister = miejscowy minister local minister
35. European minister = Europejski minister European minister
38. young minister = młody minister young minister
41. Christian minister = Chrześcijański minister Christian minister
43. Iranian minister = Irański minister Iranian minister
45. Irish minister = Irlandzki minister Irish minister
46. Turkish minister = Turecki minister Turkish minister
47. Greek minister = Grecki minister Greek minister
48. previous minister = poprzedni minister previous minister
49. incumbent minister = minister osoby piastująca urząd incumbent minister
50. Egyptian minister = Egipski minister Egyptian minister
51. Lebanese minister = Libańczyk minister Lebanese minister
52. Pentecostal minister = Zielonoświątkowy minister Pentecostal minister
53. nondenominational minister = nondenominational minister nondenominational minister
55. Dutch minister = Holenderski minister Dutch minister
58. only minister = jedyny minister only minister
60. Chinese minister = Chiński minister Chinese minister
przyimek + minister
Kolokacji: 14
in Minister • of ministers • including Minister • for Prime Minister • to the Minister • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.