"meeting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

meeting rzeczownik

rzeczownik + meeting
Kolokacji: 164
summit meeting • board meeting • council meeting • committee meeting • town meeting • cabinet meeting • emergency meeting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
1. summit meeting = spotkanie na szczycie summit meeting
2. board meeting = posiedzenie zarządu, zebranie zarządu board meeting
5. town meeting = zebranie mieszkańców, zebranie gminne town meeting
6. cabinet meeting = posiedzenie gabinetu cabinet meeting
7. emergency meeting = nadzwyczajne zebranie w sytuacji kryzysowej emergency meeting
8. team meeting = spotkanie grupowe team meeting
11. staff meeting = rada pedagogiczna staff meeting
12. group meeting = spotkanie grupowe group meeting
14. community meeting = spotkanie społeczne community meeting
15. prayer meeting = spotkanie modlitewne prayer meeting
16. party meeting = spotkanie partyjne party meeting
17. club meeting = klubu spotkanie club meeting
18. chance meeting = przypadkowe spotkanie chance meeting
19. town hall meeting = spotkanie ratusza town hall meeting
21. union meeting = spotkanie związkowe union meeting
23. race meeting = wyścigi konne race meeting
24. revival meeting = piknik religijny (zorganizowany w celu zainteresowania ludzi daną religią) revival meeting
25. league meeting = spotkanie ligi league meeting
26. breakfast meeting = spotkanie służbowe przy śniadaniu breakfast meeting
27. June meeting = Spotkanie czerwcowe June meeting
28. May meeting = Spotkanie majowe May meeting
29. meeting of ministers = spotykając z ministrów meeting of ministers
30. December meeting = Spotkanie grudniowe December meeting
32. March meeting = Spotkanie marcowe March meeting
33. July meeting = Spotkanie lipcowe July meeting
34. morning meeting = poranne spotkanie morning meeting
35. summit meeting of nations = spotkanie na szczycie narodów summit meeting of nations
36. April meeting = Spotkanie kwietniowe April meeting
37. October meeting = Spotkanie październikowe October meeting
38. church meeting = spotkanie parafialne church meeting
39. government meeting = spotkanie rządowe government meeting
40. faculty meeting = zebranie wykładowców faculty meeting
41. camp meeting = spotkanie grupy religijnej pod gołym niebem camp meeting
42. November meeting = Spotkanie listopadowe November meeting
43. family meeting = narada familijna family meeting
44. September meeting = Spotkanie wrześniowe September meeting
45. OPEC meeting = Spotkanie OPEC OPEC meeting
46. policy meeting = spotkanie dotyczące polityki policy meeting
47. January meeting = Spotkanie styczniowe January meeting
48. strategy meeting = spotkanie strategii strategy meeting
49. NATO meeting = Spotkanie NATO NATO meeting
meeting + rzeczownik
Kolokacji: 21
meeting place • meeting hall • meeting room • meeting point • meeting house • ...
meeting + czasownik
Kolokacji: 78
meeting ends • meeting occurs • meeting begins • meeting takes • meeting comes • meeting goes • meeting leads • meeting lasts • ...
czasownik + meeting
Kolokacji: 117
organize meetings • conduct meetings • include meetings • begin meetings • recall one's meeting • take in meetings • ...
przymiotnik + meeting
Kolokacji: 270
annual meeting • public meeting • private meeting • recent meeting • regular meeting • secret meeting • monthly meeting • ...
przyimek + meeting
Kolokacji: 27
of meetings • through meetings • since one's meeting • between meetings • with meetings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.