BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"meeting" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

meeting rzeczownik

rzeczownik + meeting
Kolokacji: 164
summit meeting • board meeting • council meeting • committee meeting • town meeting • cabinet meeting • emergency meeting • ...
meeting + rzeczownik
Kolokacji: 21
meeting place • meeting hall • meeting room • meeting point • meeting house • ...
meeting + czasownik
Kolokacji: 78
meeting ends • meeting occurs • meeting begins • meeting takes • meeting comes • meeting goes • meeting leads • meeting lasts • ...
czasownik + meeting
Kolokacji: 117
organize meetings • conduct meetings • include meetings • begin meetings • recall one's meeting • take in meetings • ...
przymiotnik + meeting
Kolokacji: 270
annual meeting • public meeting • private meeting • recent meeting • regular meeting • secret meeting • monthly meeting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 67
  • The company's first annual general meeting was held in 1923.
  • The changes will take effect at the company's annual meeting in May.
  • The matter will be decided at its annual meeting next month.
  • We have not had an annual meeting for more than five years.
  • No annual meeting was held in 1933 or between 1943 and 1945.
  • It has not held an annual meeting since May 2002.
  • It was the last day of the annual meeting, and they were working late.
  • This was also the year of its first annual meeting.
  • Is there anything we can do to force the board to have an annual meeting?
  • The election was held at the association's annual meeting in Washington last week.
2. public meeting = zgromadzenie publiczne, spotkanie publiczne public meeting
3. private meeting = poufne spotkanie private meeting
4. recent meeting = niedawne spotkanie recent meeting
8. weekly meeting = cotygodniowe spotkanie weekly meeting
11. initial meeting = wstępne spotkanie initial meeting
12. two-day meeting = dwudniowe spotkanie two-day meeting
13. joint meeting = wspólne spotkanie, wspólne zebranie joint meeting
14. informal meeting = nieformalne spotkanie informal meeting
15. formal meeting = oficjalne spotkanie formal meeting
16. inaugural meeting = inauguracyjne spotkanie inaugural meeting
17. closed-door meeting = spotkanie zamknąć/zamykać-drzwi closed-door meeting
18. brief meeting = krótkie spotkanie brief meeting
19. closed meeting = posiedzenie zamknięte closed meeting
20. special meeting = specjalne spotkanie special meeting
22. open meeting = otwarte zebranie open meeting
23. international meeting = międzynarodowe spotkanie international meeting
24. high-level meeting = spotkanie na wysokim szczeblu high-level meeting
25. general meeting = zebranie ogólne general meeting
26. important meeting = ważne spotkanie important meeting
27. early meeting = wczesne spotkanie early meeting
28. political meeting = polityczne spotkanie political meeting
29. scientific meeting = naukowe spotkanie scientific meeting
30. large meeting = duże spotkanie large meeting
31. official meeting = oficjalne spotkanie official meeting
32. separate meeting = odrębne spotkanie separate meeting
33. national meeting = krajowe spotkanie national meeting
35. organizational meeting = organizacyjne spotkanie organizational meeting
37. extraordinary meeting = nadzwyczajne posiedzenie extraordinary meeting
38. regional meeting = regionalne spotkanie regional meeting
39. far meeting = daleko spotkanie far meeting
40. two-hour meeting = dwugodzinne spotkanie two-hour meeting
41. three-day meeting = trzydniowe spotkanie three-day meeting
42. economic summit meeting = gospodarcze spotkanie na szczycie economic summit meeting
43. Anonymous meeting = Nijakie spotkanie Anonymous meeting
45. small meeting = małe spotkanie small meeting
46. long meeting = długie spotkanie long meeting
47. preliminary meeting = spotkanie wstępu preliminary meeting
48. only meeting = jedyne spotkanie only meeting
49. historic meeting = historyczne spotkanie historic meeting
50. quarterly meeting = kwartalne spotkanie quarterly meeting
51. big meeting = wielkie spotkanie big meeting
52. personal meeting = osobiste spotkanie personal meeting
53. three-hour meeting = trzygodzinne spotkanie three-hour meeting
54. full meeting = pełne spotkanie full meeting
55. urgent meeting = pilne spotkanie urgent meeting
56. future meeting = przyszłe spotkanie future meeting
57. crucial meeting = decydujące spotkanie crucial meeting
58. similar meeting = podobne spotkanie similar meeting
59. daily meeting = codzienne spotkanie daily meeting
60. local meeting = lokalne spotkanie local meeting
61. major meeting = ważne spotkanie major meeting
62. religious meeting = religijne spotkanie religious meeting
63. tense meeting = spotkanie czasu tense meeting
64. nice meeting = miłe spotkanie nice meeting
65. frequent meeting = częste spotkanie frequent meeting
66. yearly meeting = coroczne spotkanie yearly meeting
67. late meeting = późne spotkanie late meeting
przyimek + meeting
Kolokacji: 27
of meetings • through meetings • since one's meeting • between meetings • with meetings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.