"large meeting" — Słownik kolokacji angielskich

large meeting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duże spotkanie
  1. large przymiotnik + meeting rzeczownik
    Silna kolokacja

    It is a large meeting of scouts from across a country or many countries.

powered by  eTutor logo