"length" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

length rzeczownik

rzeczownik + length
Kolokacji: 118
body length • shell length • length of several km • length of several cm • length of several mm • length of one's arm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
2. shell length = długość muszli shell length
  • The body chamber is one half the overall shell length.
  • The green abalone's shell length can reach a maximum of 20 cm.
  • Black foot paua grow to about 180 mm in shell length.
  • The average shell length of this species is about 12.5 cm.
  • Individuals usually reach sexual maturity at shell lengths of 32-34 mm.
  • The maximum recorded adult shell length for this species is 31 mm.
  • No ormers may be taken from the beach that are under 80 mm in shell length.
  • This species remains relatively small, with a shell length of 12-15 cm.
  • The maximum reported shell length for this species is 114 mm.
  • They vary in pitch by using different shell lengths, rather than widths.
11. day length = długość całodzienna day length
12. car length = długość samochodowa car length
14. length of several metres = długość kilku metrów length of several metres
15. length of one's legs = długość z czyjś nogi length of one's legs
16. track length = długość w konkurencjach biegowych track length
18. path length = długość drogi path length
20. length of time = długość okresu length of time
21. length of chain = kawałek łańcucha length of chain
22. barrel length = długość beczki barrel length
23. tail length = długość ogona tail length
25. boat length = długość łodzią boat length
26. vowel length = iloczas (zjawisko prozodyjne) vowel length
27. runway length = długość pasa startowego runway length
28. length of one's hair = długość z czyjś włosy length of one's hair
29. sentence length = długość zdania sentence length
30. wave length = długość fali wave length
32. length of pipe = kawałek rury length of pipe
33. bond length = długość więzi bond length
34. length of service = czas pracy, czas zatrudnienia, okres zatrudnienia, długość służby length of service
35. feature length = długość cechy feature length
38. word length = długość słowa word length
39. shoulder length = długość ramienia shoulder length
40. skirt length = długość spódnicy skirt length
length + rzeczownik
Kolokacji: 27
length album • length scale • feature length film • length studio album • feature length documentary • ...
length + czasownik
Kolokacji: 31
length varies • length depends • length makes • length ranges • length increases • ...
czasownik + length
Kolokacji: 59
win by several lengths • hold at one's length • keep at one's length • give a length • vary in length • extend the length • ...
przymiotnik + length
Kolokacji: 139
entire length • great length • total length • full length • short length • average length • overall length • focal length • ...
przyimek + length
Kolokacji: 21
in length • at one's length • throughout one's length • within one's length • to lengths • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.