"length of several cm" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długość z kilka cm
  1. cm rzeczownik + length rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With a total length of between 6 to 25 cm.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo