"body length" — Słownik kolokacji angielskich

body length kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długość ciała
  1. body rzeczownik + length rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Its bill took up to a third of the body length.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo