"length of several km" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): długość z kilka km
  1. km rzeczownik + length rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The M8 will have 4-lanes and a total length of 892 km.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo