"leave" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

leave czasownik

leave + rzeczownik
Kolokacji: 903
leave town • leave footprints • leave office • leave Iraq • leave Ireland • leave port • leave Paris • leave England • leave instructions • ...
czasownik + leave
Kolokacji: 122
consider leaving • die leaving • seen leaving • mean leaving • begin leaving • refuse to leave • plan to leave • prepare to leave • ...
leave + przyimek
Kolokacji: 86
leave over • leave behind • leave off • leave out • leave back • leave down • leave up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 69
  • A woman I had been just about to leave behind me!
  • But they all left behind someone very much like them.
  • He left behind his wife of 32 years and their daughter.
  • He died young at the age of 49,in 1887, and left behind a son.
  • However, he left behind several small arms and some of his dead.
  • At least one left behind a wife and young children.
  • So the man had not even left a name behind him.
  • He left behind a wife and a 24 year old daughter.
  • How many would leave behind a whole world to stay with you?
  • We will have some money left behind not a lot.
3. leave without = wyjdź na zewnątrz leave without
4. leave off = dać spokój, przestać leave off
6. leave before = wyjdź wcześniej leave before
7. leave after = wyjdź potem leave after
8. leave until = wychodzić do czasu gdy leave until
11. leave in = zostawić poza (np. scenę poza filmem) leave in
12. leave on = nie zdejmij leave on
13. leave by = wychodzić przez leave by
14. leave outside = wyjdź na zewnątrz leave outside
15. leave inside = wyjdź do środka leave inside
16. leave except = wychodzić tyle że leave except
17. leave to = wyjdź leave to
18. leave at = wychodzić przy leave at
19. leave during = wychodzić podczas leave during
20. leave under = wyjdź poniżej leave under
21. leave within = wyjdź wewnątrz leave within
22. leave following = zostaw następowanie leave following
23. leave from = wychodzić z leave from
24. leave through = wyjdź całkowicie leave through
26. leave near = wyjdź blisko leave near
27. leave beside = wychodzić obok leave beside
28. left of = w lewo z left of
29. leave upon = wychodzić na leave upon
30. leave that = zostaw to leave that
33. leave along = wyjdź wzdłuż leave along
34. leave against = wychodzić przeciwko leave against
35. leave between = wyjdź pośrodku leave between
36. leave among = wychodzić wśród leave among
37. leave back = wyjdź z powrotem leave back
38. left since = wyjść od tej pory left since
39. leave into = wychodzić do leave into
40. leave about = porozrzucaj leave about
41. leave across = wyjdź wszerz leave across
42. leave down = wyjdź w dół leave down
43. leave up = wyjdź w górę leave up
44. leave despite = wychodzić pomimo leave despite
45. leave till = zostaw kasę sklepową leave till
46. leave aboard = wyjdź na pokładzie leave aboard
47. leave amid = wychodzić wśród leave amid
48. leave behind by = zostawiać przez leave behind by
50. leave above = wyjdź wyżej leave above
52. leave below = wyjdź poniżej leave below
53. left out of = pominięty z left out of
54. left behind at = zostawiony przy left behind at
55. leave because of = wychodzić z powodu leave because of
56. leave because = wychodzić ponieważ leave because
57. leave due to = wychodzić z powodu leave due to
58. leave up to = wyjdź w górę leave up to
59. leave via = wychodzić przez leave via
60. left out in = zostawiony na zewnątrz left out in
61. leave along with = wychodzić wraz z leave along with
62. leave over for = zostawiać dla leave over for
63. leave onto = wychodzić na leave onto
64. leave together with = wychodzić razem z leave together with
65. leave throughout = wyjdź przez cały czas leave throughout
66. leave beneath = wyjdź poniżej leave beneath
67. leave beyond = wyjdź dalej leave beyond
68. leave toward = wychodzić w kierunku leave toward
69. leave prior to = wychodzić przed leave prior to
leave + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 219
leave behind • leave open • leave early • leave intact • leave vacant • leave untouched • leave aside • leave homeless • abruptly leave • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.