BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"jointly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

jointly przysłówek

czasownik + jointly
Kolokacji: 110
jointly owned • jointly developed • jointly operated • held jointly • jointly run • jointly sponsored • jointly organized • jointly produced • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. jointly owned = wspólnie posiadać jointly owned
3. jointly operated = wspólnie obsługiwać jointly operated
4. held jointly = trzymany wspólnie held jointly
5. jointly run = wspólnie pobiec jointly run
8. jointly produced = wspólnie wyprodukować jointly produced
10. jointly funded = wspólnie sfinansować jointly funded
12. jointly managed = wspólnie zarządzać jointly managed
13. work jointly = pracuj wspólnie work jointly
14. jointly awarded = wspólnie przyznać jointly awarded
15. file jointly = złóż wspólnie file jointly
16. rule jointly = zasada wspólnie rule jointly
17. written jointly = napisany wspólnie written jointly
18. conducted jointly = zaprowadzony wspólnie conducted jointly
19. jointly financed = wspólnie sfinansować jointly financed
21. issue jointly = kwestia wspólnie issue jointly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.