"jointly run" — Słownik kolokacji angielskich

jointly run kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wspólnie pobiec
  1. run czasownik + jointly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    This programme is run jointly by the faculty of the all the four institutions involved.