"isolation" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

isolation rzeczownik

rzeczownik + isolation
Kolokacji: 3
RNA isolation • virus isolation • vibration isolation
isolation + rzeczownik
Kolokacji: 12
isolation Ward • isolation cell • isolation chamber • isolation room • isolation booth • ...
isolation + czasownik
Kolokacji: 12
isolation makes • isolation leads • isolation causes • isolation means • isolation results • ...
czasownik + isolation
Kolokacji: 17
live in isolation • end one's isolation • reduce isolation • face isolation • experience isolation • ...
przymiotnik + isolation
Kolokacji: 43
relative isolation • social isolation • international isolation • splendid isolation • political isolation • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
1. relative isolation = względna izolacja relative isolation
2. social isolation = izolacja społeczna, wykluczenie społeczne social isolation
3. international isolation = międzynarodowa izolacja international isolation
  • Any of those actions would cause international isolation and, perhaps, war.
  • Both nations have had to deal with international and regional isolation.
  • Instead the report suggested that the best approach was to seek Belgrade's total international isolation.
  • Libya first opened up to tourism in around 2000 following decades of international isolation.
  • Smith's bitterness at his government's international isolation is a central theme in the book.
  • It is the Saudi writers themselves who would suffer the most from such international isolation.
  • Israel would risk international isolation to turn its back on such approbation.
  • His decision followed 77 consecutive days of street protests and growing international isolation.
  • Their visits ended years of international political isolation for the general.
  • Only the army will do well with more international isolation.
4. splendid isolation = splendid isolation (polityka izolowania się od spraw europejskich prowadzona przez Wielka Brytanię pod koniec XIX wieku) splendid isolation
5. political isolation = izolacja polityczna political isolation
7. diplomatic isolation = dyplomatyczna izolacja diplomatic isolation
8. economic isolation = gospodarcza izolacja economic isolation
9. total isolation = całkowita izolacja total isolation
10. complete isolation = całkowita izolacja complete isolation
11. geographical isolation = geograficzna izolacja geographical isolation
przyimek + isolation
Kolokacji: 17
in isolation • of isolation • to isolation • for isolation • from isolation • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.