Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"intelligence" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

intelligence rzeczownik

rzeczownik + intelligence
Kolokacji: 24
U.S. intelligence • Army Intelligence • business intelligence • signals intelligence • machine intelligence • ...
intelligence + rzeczownik
Kolokacji: 129
intelligence agency • intelligence service • intelligence officer • intelligence official • intelligence community • intelligence report • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 50
  • He became director of the intelligence agency in 1981 and died last May.
  • And most of them also seem to want a foreign intelligence agency.
  • A nation with an army is going to have an intelligence agency.
  • American intelligence agencies had expected him to do so by now.
  • We thought the intelligence agencies were important to our security.
  • "An intelligence agency is not supposed to be above the law."
  • However, none of the above are considered to be a true intelligence agency.
  • Some of our best people are working now for other intelligence agencies.
  • He was also head of an important French intelligence agency.
  • He thus came under the watch of the intelligence agencies.
4. intelligence official = funkcjonariusz sił wywiadowczych intelligence official
16. intelligence work = praca wywiadowcza intelligence work
19. intelligence network = siatka wywiadowcza intelligence network
21. Central Intelligence Agency = CIA, Centralna Agencja Wywiadowcza Central Intelligence Agency
22. intelligence test = test na inteligencję intelligence test
28. intelligence system = system wywiadowczy intelligence system
30. intelligence data = dane wywiadowcze intelligence data
32. Intelligence Corps = wywiad wojskowy w Wielkiej Brytanii Intelligence Corps
36. intelligence collection = kolekcjonowanie wywiadowcze intelligence collection
37. intelligence director = dyrektor wywiadowczy intelligence director
38. intelligence matter = sprawa wywiadowcza intelligence matter
42. intelligence specialist = specjalista wywiadowczy intelligence specialist
44. intelligence program = program wywiadowczy intelligence program
46. intelligence briefing = odprawa wywiadowcza intelligence briefing
47. intelligence national security = bezpieczeństwo narodowe wywiadowcze intelligence national security
49. intelligence budget = budżet wywiadowczy intelligence budget
intelligence + czasownik
Kolokacji: 29
intelligence makes • intelligence indicates • intelligence reports • intelligence says • intelligence suggests • ...
czasownik + intelligence
Kolokacji: 56
provide intelligence • use intelligence • receive intelligence • collect intelligence • share intelligence • ...
przymiotnik + intelligence
Kolokacji: 141
artificial intelligence • military intelligence • British intelligence • human intelligence • central intelligence • American intelligence • ...
przyimek + intelligence
Kolokacji: 19
of intelligence • on intelligence • with intelligence • for intelligence • about intelligence • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.