ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%.Zgarnij rabat na roczny kurs online.Sprawdź

"instinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

instinct rzeczownik

rzeczownik + instinct
Kolokacji: 20
survival instinct • killer instinct • gut instinct • animal instinct • herd instinct • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. survival instinct = instynkt umożliwiający przetrwanie survival instinct
3. gut instinct = wrodzona intuicja gut instinct
  • I think you need to go with your gut instinct.
  • It was a feeling not based on anything other than his gut instinct.
  • There would be no more over thinking just gut instincts, I told myself.
  • But sometimes you need to follow your own gut instincts.
  • But for now, my gut instinct is to watch it and wait.
  • Gut instinct told me you might do something like this.
  • He had long ago learned to trust his gut instinct.
  • President Bush's basic gut instinct about the need to do this is exactly right.
  • The same gut instinct kept telling him he would be the only one watching his back.
  • If he'd made her stay here, as gut instinct had told him to do, she'd now be safe.
instinct + czasownik
Kolokacji: 32
instinct tells • instinct makes • instinct warns • instinct says • instinct leads • ...
czasownik + instinct
Kolokacji: 13
trust one's instincts • follow one's instincts • rely on one's instincts • get instincts • appeal to one's instincts • ...
przymiotnik + instinct
Kolokacji: 102
natural instinct • Basic Instinct • maternal instinct • good instinct • political instinct • human instinct • ...
przyimek + instinct
Kolokacji: 12
by instinct • on instinct • of instinct • to one's instincts • with instincts • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.