"ink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ink rzeczownik

rzeczownik + ink
Kolokacji: 12
India ink • Ink Works Electronic ink • squid ink • color ink • printing ink • ...
ink + rzeczownik
Kolokacji: 30
ink drawing • Ink Spot • Ink Works Electronic ink • ink cartridge • ink bottle • ...
ink + czasownik
Kolokacji: 7
Ink ink promises • ink dries • ink fades • ink runs • ink flows • ...
czasownik + ink
Kolokacji: 11
use ink • write in ink • get ink • make ink • write with ink • ...
przymiotnik + ink
Kolokacji: 36
red ink • black ink • blue ink • invisible ink • Electronic Ink ink • ...
przyimek + ink
Kolokacji: 9
with ink • of ink • in ink • for ink • to ink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) with, of, in, for, to, ...
Kolokacji: 9
1. with ink = z atramentem with ink
2. of ink = z atramentu of ink
3. in ink = napisany piórem in ink
4. for ink = dla atramentu for ink
5. to ink = do atramentu to ink
6. on ink = na atramencie on ink
7. from ink = z atramentu from ink
8. into ink = do atramentu into ink
9. including ink = w tym atrament including ink

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.