"ink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ink rzeczownik

rzeczownik + ink
Kolokacji: 12
India ink • Ink Works Electronic ink • squid ink • color ink • printing ink • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) India, printing, printer
Kolokacji: 3
1. India ink = tusz chiński India ink
2. printing ink = farba drukarska printing ink
3. printer ink = drukarka atrament printer ink
(2) Ink, squid, color, sepia
Kolokacji: 4
(3) e, gold, LA
Kolokacji: 3
(4) tattoo, marker
Kolokacji: 2
ink + rzeczownik
Kolokacji: 30
ink drawing • Ink Spot • Ink Works Electronic ink • ink cartridge • ink bottle • ...
ink + czasownik
Kolokacji: 7
Ink ink promises • ink dries • ink fades • ink runs • ink flows • ...
czasownik + ink
Kolokacji: 11
use ink • write in ink • get ink • make ink • write with ink • ...
przymiotnik + ink
Kolokacji: 36
red ink • black ink • blue ink • invisible ink • Electronic Ink ink • ...
przyimek + ink
Kolokacji: 9
with ink • of ink • in ink • for ink • to ink • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.