"blue ink" — Słownik kolokacji angielskich

blue ink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niebieski atrament
  1. blue przymiotnik + ink rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The real meat came at the very end, handwritten in blue ink.

    Podobne kolokacje: