ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

increasingly przysłówek

czasownik + increasingly
Kolokacji: 206
become increasingly • increasingly focus • increasingly rely • increasingly turn • increasingly used • increasingly look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
1. become increasingly = stój się coraz częściej become increasingly
2. increasingly turn = coraz bardziej obróć się increasingly turn
3. increasingly come = coraz bardziej przyjdź increasingly come
5. grow increasingly = urośnij coraz częściej grow increasingly
6. increasingly fall = coraz bardziej spadnij increasingly fall
7. increasingly go = coraz bardziej pójdź increasingly go
8. increasingly gain = coraz bardziej zyskaj increasingly gain
9. increasingly realize = coraz bardziej zrealizuj increasingly realize
10. increasingly develop = coraz bardziej rozwiń increasingly develop
11. increasingly get = coraz bardziej dostań increasingly get
12. increasingly abandoned = coraz bardziej porzucić increasingly abandoned
13. increasingly migrate = coraz bardziej wyemigruj increasingly migrate
(3) rely, depend, suspect
Kolokacji: 3
(18) challenge, call, compete
Kolokacji: 3
(24) alarm, discourage, depress
Kolokacji: 3
(25) lose, suffer, support
Kolokacji: 3
(26) complain, divorce
Kolokacji: 2
(28) characterize, portray
Kolokacji: 2
(30) specialize, intertwine
Kolokacji: 2
(31) share, overlap
Kolokacji: 2
(32) encroach, clash
Kolokacji: 2
(33) shun, bypass, avoid
Kolokacji: 3
(34) burden, dictate
Kolokacji: 2
(35) align, resemble
Kolokacji: 2
increasingly + przymiotnik
Kolokacji: 420
increasingly popular • increasingly difficult • increasingly important • increasingly common • increasingly complex • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.