ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"increasingly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

increasingly przysłówek

czasownik + increasingly
Kolokacji: 206
become increasingly • increasingly focus • increasingly rely • increasingly turn • increasingly used • increasingly look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(3) rely, depend, suspect
Kolokacji: 3
3. increasingly begin = coraz bardziej zacznij increasingly begin
4. increasingly try = coraz bardziej spróbuj increasingly try
5. increasingly offer = coraz bardziej zaoferuj increasingly offer
8. increasingly play = coraz bardziej zagraj increasingly play
9. increasingly opposed = coraz bardziej sprzeciwić się increasingly opposed
10. increasingly speak = coraz bardziej mów increasingly speak
11. increasingly confront = coraz bardziej stań twarzą w twarz increasingly confront
12. increasingly assert = coraz bardziej twierdź increasingly assert
13. increasingly act = coraz bardziej działaj increasingly act
(18) challenge, call, compete
Kolokacji: 3
(24) alarm, discourage, depress
Kolokacji: 3
(25) lose, suffer, support
Kolokacji: 3
(26) complain, divorce
Kolokacji: 2
(28) characterize, portray
Kolokacji: 2
(30) specialize, intertwine
Kolokacji: 2
(31) share, overlap
Kolokacji: 2
(32) encroach, clash
Kolokacji: 2
(33) shun, bypass, avoid
Kolokacji: 3
(34) burden, dictate
Kolokacji: 2
(35) align, resemble
Kolokacji: 2
increasingly + przymiotnik
Kolokacji: 420
increasingly popular • increasingly difficult • increasingly important • increasingly common • increasingly complex • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.