"increasingly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

increasingly przysłówek

czasownik + increasingly
Kolokacji: 206
become increasingly • increasingly focus • increasingly rely • increasingly turn • increasingly used • increasingly look • ...
increasingly + przymiotnik
Kolokacji: 420
increasingly popular • increasingly difficult • increasingly important • increasingly common • increasingly complex • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 101
(4) concerned, interested
Kolokacji: 2
(10) large, wide, great, globalized
Kolokacji: 4
(20) vocal, outspoken, pointed
Kolokacji: 3
(28) scarce, affluent, wealthy
Kolokacji: 3
(30) erratic, unreliable, arbitrary
Kolokacji: 3
(33) heavy, congested, dense
Kolokacji: 3
(36) crowded, overcrowded
Kolokacji: 2
(39) familiar, strange, curious
Kolokacji: 3
(40) irrelevant, relevant
Kolokacji: 2
(43) willing, prone, inclined
Kolokacji: 3
(50) worried, apprehensive, savvy
Kolokacji: 3
(56) bold, reckless
Kolokacji: 2
(58) distant, remote, extreme
Kolokacji: 3
(62) abstract, inventive
Kolokacji: 2
(64) heated, fond, warm
Kolokacji: 3
(66) ill, ominous, abusive, subtle
Kolokacji: 4
(70) resentful, rancorous
Kolokacji: 2
(71) necessary, impoverished
Kolokacji: 2
(74) restrictive, repressive
Kolokacji: 2
(75) obsolete, outdated
Kolokacji: 2
(76) corrupt, lawless
Kolokacji: 2
(77) fashionable, trendy
Kolokacji: 2
(78) reclusive, lonely
Kolokacji: 2
(79) personal, impersonal
Kolokacji: 2
(81) receptive, porous
Kolokacji: 2
(82) frustrating, prohibitive
Kolokacji: 2
(83) bleak, inhospitable, stark
Kolokacji: 3
(84) confrontational, defensive
Kolokacji: 2
1. increasingly confrontational = coraz bardziej konfrontacyjny increasingly confrontational
2. increasingly defensive = coraz bardziej obronny increasingly defensive
(85) multicultural, pluralistic
Kolokacji: 2
(86) stiff, rigid
Kolokacji: 2
(87) political, republican
Kolokacji: 2
(88) hollow, meaningless
Kolokacji: 2
(89) onerous, burdensome
Kolokacji: 2
(91) deadly, lethal
Kolokacji: 2
(92) vigorous, robust
Kolokacji: 2
(93) sedentary, sluggish
Kolokacji: 2
(95) arid, irksome
Kolokacji: 2
(96) urbanized, urban
Kolokacji: 2
(97) blurry, disoriented
Kolokacji: 2
(99) unacceptable, intolerable
Kolokacji: 2
(100) beleaguered, provocative
Kolokacji: 2
(101) cloudy, murky
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.