Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"increase" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

increase czasownik

increase + rzeczownik
Kolokacji: 386
increase profits • increase production • increase efficiency • increase awareness • increase sales • increase taxes • increase revenue • ...
czasownik + increase
Kolokacji: 55
help increase • continue to increase • tend to increase • plan to increase • expected to increase • seek to increase • aim to increase • ...
increase + przyimek
Kolokacji: 46
increased since • increase throughout • increase by • increase over • increase during • ...
increase + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 110
greatly increase • significantly increase • increase dramatically • steadily increase • gradually increase • increase rapidly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
  • Under a 1983 law, the age is set to increase gradually to 67 by 2022.
  • Since then the population has gradually increased to about 1350.
  • Over time, you'll want to gradually increase that 20 minutes.
  • But it will gradually increase to 65 for women between 2010 and 2020.
  • And having made his point, he gradually increased the power.
  • The stock was gradually increased, but then came the war.
  • It was then to be increased gradually to 3 %.
  • The population has increased gradually since 1980 when it was 28,371.
  • The size of the force increased gradually, to 105 in 1960 and to 430 by 1967.
  • This can gradually increase to up 500,000 to 600,000 feet.
17. later increased = później wzrosnąć later increased
19. increase tenfold = wzrośnij dziesięciokrotnie increase tenfold
30. eventually increase = ostatecznie wzrośnij eventually increase

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.