"increase considerably" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrośnij znacznie
  1. increase czasownik + considerably przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Prices have already increased considerably in the last year and I not talking about 20% more like 50% to 100%.