Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"hour" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hour rzeczownik

rzeczownik + hour
Kolokacji: 103
rush hour • daylight hour • lunch hour • peak hour • cocktail hour • couple hour • evening hour • morning hour • office hour • flight hour • ...
hour + rzeczownik
Kolokacji: 46
hour period • hour drive • hour day • hour service • hour show • ...
hour + czasownik
Kolokacji: 122
hour passes • hour varies • hour works • hour trying • hour leaves • hour makes • hour goes • hour comes • hour spends • hour gets • ...
czasownik + hour
Kolokacji: 322
spend hours • operate several hours • make in several hours • allow several hours • last about several hours • keep hours • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 80
2. operate several hours = posługuj się kilkoma godzinami operate several hours
4. allow several hours = pozwól kilku godzinom allow several hours
  • Please allow three to four hours for this to be completed.
  • A third group was allowed four hours of solid sleep.
  • Since she had felt safe enough to close her eyes and allow just a few hours of deep escape?
  • "We always allow three hours for every table," she said.
  • Allow three hours for the walk, plus time at the beach.
  • He would allow himself only a few hours of rest before they began.
  • Allow at least two hours for dinner; I've never heard of any way to speed up the service.
  • Allow at least 24 hours before walking on or using the driveway.
  • Allow a day for the work, plus 24 hours to dry.
  • We always allowed two and a half hours for dinner.
5. last about several hours = ostatni około kilku godzin last about several hours
6. keep hours = obchodź godziny keep hours
7. perform several hours = wykonaj kilka godzin perform several hours
8. spend about several hours = wydaj około kilku godzin spend about several hours
12. reduce to several hours = zredukuj do kilku godzin reduce to several hours
13. complete several hours = kompletny kilka godzin complete several hours
14. see in an hour = zobacz za godzinę see in an hour
15. expand to several hours = rozwiń do kilku godzin expand to several hours
16. complete in several hours = kompletny za kilka godzin complete in several hours
17. waste hours = godziny odpadów waste hours
18. use several hours = użyj kilku godzin use several hours
19. finish in several hours = koniec za kilka godzin finish in several hours
20. extend one's hours = poszerzać czyjś godziny extend one's hours
21. die within several hours = umrzyj w ciągu kilku godzin die within several hours
23. hour is checked = godzina jest sprawdzona hour is checked
26. win the Hours = wygraj Godziny win the Hours
29. take within several hours = weź w ciągu kilku godzin take within several hours
30. limit to several hours = limit do kilku godzin limit to several hours
31. die in the hours = zgiń podczas godzin die in the hours
33. take to several hours = weź kilku godzinom take to several hours
34. drive several hours = zawieź kilka godzin drive several hours
35. seem like hours = wyglądaj jak godziny seem like hours
37. set one's hours = umieszczać czyjś godziny set one's hours
39. sit for hours = usiądź całymi godzinami sit for hours
40. wait for hours = poczekaj całymi godzinami wait for hours
41. reduce one's hours = redukować czyjś godziny reduce one's hours
43. talk for hours = rozmawiaj całymi godzinami talk for hours
47. need several hours = potrzebuj kilku godzin need several hours
48. walk for hours = chodź całymi godzinami walk for hours
51. reach in several hours = dojdź za kilka godzin reach in several hours
53. watch for hours = popatrz całymi godzinami watch for hours
54. take up to several hours = zaprzyjaźnij się do kilku godzin take up to several hours
55. get several hours = dostań kilka godzin get several hours
57. hour followed = godzina nastąpiła hour followed
60. produce several hours = wyprodukuj kilka godzin produce several hours
62. save hours = oszczędź godziny save hours
64. find hours = znajdź godziny find hours
65. fly for several hours = poleć przez kilka godzin fly for several hours
66. take around several hours = weź około kilku godzin take around several hours
67. take for several hours = weź dla kilku godzin take for several hours
68. see several hours = zobacz kilka godzin see several hours
69. show several hours = pokaż kilka godzin show several hours
70. see for hours = zobacz całymi godzinami see for hours
71. cover in several hours = nakrycie za kilka godzin cover in several hours
72. cut to several hours = cięcie do kilku godzin cut to several hours
73. come for several hours = przyjdź na kilka godzin come for several hours
74. extend to several hours = przedłuż do kilku godzin extend to several hours
75. undergo several hours = przejdź kilka godzin undergo several hours
76. last to several hours = ostatni do kilku godzin last to several hours
77. make for several hours = sprzyjaj kilku godzinom make for several hours
79. use during hours = wykorzystanie podczas godzin use during hours
80. return in several hours = powrót za kilka godzin return in several hours
przymiotnik + hour
Kolokacji: 149
long hour • happy hour • extra hour • endless hour • final hour • early hour • full hour • dark hour • late hour • regular hour • ...
przyimek + hour
Kolokacji: 37
per hour • of hours • about several hours • until several hours • under several hours • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.