"broadcast several hours" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadaj kilka godzin
  1. broadcast czasownik + hour rzeczownik
    Silna kolokacja

    The station is now broadcasting eight hours a day, although so far no one on the staff has been paid.

podobne do "broadcast several hours" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "broadcast several hours" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo