"get several hours" — Słownik kolokacji angielskich

get several hours kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań kilka godzin
  1. get czasownik + hour rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We'd like to see people get more hours and better pay.

podobne do "get several hours" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get several hours" po angielsku

przymiotnik

powered by  eTutor logo