"honor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

honor rzeczownik

rzeczownik + honor
Kolokacji: 59
Birthday Honor • family honor • class honor • battle honor • Year honor • honor of one's father • name honor • ...
honor + rzeczownik
Kolokacji: 39
honor guard • honor student • honours degree • honor society • Honor citation • honor roll • honor system • Honours List • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
3. honours degree = dyplom ukończenia studiów na wyższym poziomie honours degree
4. honor society = stowarzyszenie najlepszych absolwentów uczelni honor society
5. Honor citation = Cytat honoru Honor citation
6. honor roll = lista najlepszych uczniów lub studentów honor roll
7. honor system = system, w którym wszelkie porozumienia oparte są jedynie na szczerości honor system
8. Honours List = Lista wyróżnionych honorowymi tytułami Honours List
9. National Honor Society = Krajowe stowarzyszenie najlepszych absolwentów National Honor Society
10. honor code = kod honoru honor code
14. honor killing = zabójstwo honorowe honor killing
16. class honours degree = klasa dyplom ukończenia studiów class honours degree
honor + czasownik
Kolokacji: 22
honor includes • honor goes • honor comes • honor belongs • honor says • ...
czasownik + honor
Kolokacji: 78
honor awarded • honor bestowed • earn honors • receive honors • win honors • take honors • appoint in the New Honours • ...
przymiotnik + honor
Kolokacji: 78
high honor • great honor • top honor • civilian honor • military honor • full honor • national honor • dubious honor • special honor • ...
przyimek + honor
Kolokacji: 16
without honor • of honor • in honor • with honors • about honor • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.