"honor student" — Słownik kolokacji angielskich

honor student kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): honor student
 1. honor rzeczownik + student rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He was an honor student during his time at the university.

  Podobne kolokacje:

"honor student" — Słownik kolokacji angielskich

honor student kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): honor student
 1. honor rzeczownik + student rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  He was an honor student during his time at the university.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo