"Honor recipient" — Słownik kolokacji angielskich

Honor recipient kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Odbiorca honoru
  1. honor rzeczownik + recipient rzeczownik
    Silna kolokacja

    Most are named after Medal of Honor recipients from the service they support.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo