"help" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

help rzeczownik

rzeczownik + help
Kolokacji: 43
emergency help • government help • Choice Help • help of friends • expert help • ...
help + rzeczownik
Kolokacji: 11
Help Viewing Video • search Help Accessibility • Poison Help line • help desk • help line • ...
help + czasownik
Kolokacji: 22
help arrives • help comes • help getting • help finding • help wants • ...
czasownik + help
Kolokacji: 96
need help • get help • seek help • offer help • receive help • request help • accept help • provide help • summon help • find help • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 40
4. offer help = zaofiarować pomoc offer help
5. receive help = otrzymaj pomoc receive help
7. accept help = zaakceptuj pomoc accept help
9. summon help = wzywaj pomocy summon help
10. find help = znajdź pomoc find help
13. want one's help = chcieć czyjś pomoc want one's help
16. appreciate one's help = doceniać czyjś pomoc appreciate one's help
17. ask one's help = pytać czyjś pomoc ask one's help
18. expect help = licz na pomoc expect help
19. send help = wyślij pomoc send help
20. bring help = nieś pomoc bring help
21. obtain help = uzyskaj pomoc obtain help
23. cast out the Help = wypędź Pomoc cast out the Help
26. scream for help = krzyk dla pomocy scream for help
27. appeal for help = apel o pomoc appeal for help
29. call for help = zadzwonić po pomoc, wezwać pomoc call for help
30. look for help = szukaj pomocy look for help
31. turn for help = kolej dla pomocy turn for help
32. hire help = wynajem pomoc hire help
33. go for help = zdecyduj się na pomoc go for help
34. come for help = przyjdź po pomoc come for help
35. cry for help = wołanie o pomoc cry for help
36. plead for help = błagaj o pomoc plead for help
37. like one's help = tak jak czyjś pomoc like one's help
  • I'd like your help with the guest list for the area.
  • "I'd like your help in planning the best way to go about it."
  • I would like your help with an extremely important national project.
  • I understand you have something you'd like our help with.
  • Also I'd like her help in putting together a crew.
  • We would like your help in writing a press release for the newspapers.
  • Listen, something's come up and we'd rather like your help.
  • I would like your help on a couple of things.
  • He looks at me through the mirror and nods slightly, which I take to mean he'd like my help.
  • "I wanted to see if you would like our help in locating him."
39. shout for help = okrzyk dla pomocy shout for help
40. yell for help = ryk dla pomocy yell for help
przymiotnik + help
Kolokacji: 105
medical help • little help • financial help • professional help • outside help • extra help • big help • great help • real help • ...
przyimek + help
Kolokacji: 18
for help • without help • of help • to one's help • beyond help • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.