"help" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

help rzeczownik

rzeczownik + help
Kolokacji: 43
emergency help • government help • Choice Help • help of friends • expert help • ...
help + rzeczownik
Kolokacji: 11
Help Viewing Video • search Help Accessibility • Poison Help line • help desk • help line • ...
help + czasownik
Kolokacji: 22
help arrives • help comes • help getting • help finding • help wants • ...
czasownik + help
Kolokacji: 96
need help • get help • seek help • offer help • receive help • request help • accept help • provide help • summon help • find help • ...
przymiotnik + help
Kolokacji: 105
medical help • little help • financial help • professional help • outside help • extra help • big help • great help • real help • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
2. little help = mało pomocy little help
3. financial help = pomoc materialna financial help
5. outside help = pomoc z zewnątrz (np. spoza firmy) outside help
6. extra help = dodatkowa pomoc extra help
7. big help = duża pomoc big help
8. great help = wielka pomoc great help
9. real help = prawdziwa pomoc real help
10. practical help = praktyczna pomoc practical help
11. legal help = prawna pomoc legal help
13. immediate help = natychmiastowa pomoc immediate help
14. technical help = techniczna pomoc technical help
15. American help = Amerykańska pomoc American help
16. psychiatric help = psychiatryczna pomoc psychiatric help
17. military help = militarna pomoc military help
18. special help = specjalna pomoc special help
19. far help = daleko pomoc far help
20. considerable help = znacząca pomoc considerable help
21. international help = międzynarodowa pomoc international help
22. domestic help = pomoc domowa domestic help
23. public help = publiczna pomoc public help
24. federal help = federalna pomoc federal help
25. Perpetual Help = Wieczna Pomoc Perpetual Help
26. good help = dobra pomoc good help
przyimek + help
Kolokacji: 18
for help • without help • of help • to one's help • beyond help • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.